d-way w2.png

d;way – et opdelt tag- og regnvandssystem

d;way – divided rainwaterway system er udført i beton og opsamler det rene tagvand og det forurenede vejvand adskilt i ét system. Et system med fokus på problemstillingerne, som er kommet i takt med klimaforandringerne:

  • Manglen på rent drikkevand og større udfordringer med forurening af drikkevandsressourcerne

  • Øget fokus på uhensigtsmæssige indvirkninger på miljø og natur

  • Stigende regnvandsmængder som skal håndteres lokalt

 

Det særlige ved systemet er, at det er en ny måde at håndtere regnvandet på i byområderne. Hermed forøges muligheden for at genbruge regnvandet som en ressource. d;way kan endvidere understøtte og aflaste eksisterende kloaksystemer. Alle betondelene tåler tung trafiklast og kan bruges på alle vejtyper.

Artikler

  • Kan permeabel beton tilbageholde mikroplast og miljøfremmede stoffer?

  • Produktlancering af d;way – divided rainwaterway system. Et miljøbevidst valg

Rådgivning og salg

Stenen er udviklet i samarbejde mellem Dines Jørgensen & Co. A/S og Midtgaard A/S - Som nu er kendt som Sydkystens Betonstøberi
d;Way produceres og sælges af Sydkystens Betonstøberi, og Dines Jørgensen & Co. A/S rådgiver om anvendelse af stenen.

RÅDGIVNING
DINES JØRGENSEN & CO. A/S
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 06 66
dj@dj-co.dk

www.dj-co.dk

SALG
Sydkystens Betonstøberi ApS
Saunte Bygade 44B,
3100 Hornbæk
Tlf. 49 13 13 81
sydbeton@sydbeton.dk