Gør Danmark grønnere og skab værdi for befolkningen med permeable belægningssystemer

Dette er stedet, hvor vi udvikler nye produkter, der kan være med til at gøre Danmark grønnere og skabe enorm værdi for vores befolkning. Her har vi særlig fokus på udviklingen af produkter, der kan håndtere regnvand og dermed forhindre kaotiske oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

d-rain w.png
u-turn w.png
d-way w.png
frb w.png